All in for learning I Kia kotahi te ū ki te ako

All in for learning I Kia kotahi te ū ki te ako

He mea nui kia rite tonu te taetae ki te kura, mai i ngā rangi tuatahi, tae noa ki te mutunga o te kura tuarua. He whakahirahira ngā āheinga katoa kia ako ai, kia whai wāhi ai te tamariki me te rangatahi ki te kura. 

landing page header te reo

E mārama ai te mate

He mea nui te rite tonu o te taetaenga ki te kura mō ngā akoranga me te hauora o te tamariki, tae atu ki ngā rā kei tua o te pae.  

Kua whakaaturia mai e ngā raraunga taetaenga ki te kura he kaha te hekeheke haere, mai anō i te tau 2015.

Ehara i te mea ko ngā akoranga nunui anake e mahue ana, engari ko te whanaungatanga, ko ngā taura here, me ngā mahi pārekareka anō hoki. 

Engari mā te kotahi o te hoe e ū anō ai te waka. 

Kei te pae tukutuku nei ētahi atu kōrero, ētahi atu rauemi hoki kia “Kotahi ai te Ū ki te Ako”. Me tapatahi rawa te hāpai o te hoe kia tatū ai te taetaenga, te ūnga hoki a ā tātou tamariki katoa ki ngā akoranga. 

Kia ora rā, mōu i peka mai, i uru mai hoki ki te kaupapa.

Ko te taetaenga harangotengote he mate ka pā ki te iwi nui

Ka whakaatu ngā tatauranga taetaenga hou rawa i ēnei āhuatanga:

 • Kua hekeheke te taetaenga o te hunga katoa: kua pā ki tēnā iwi, ki tēnā ōtekautanga, tēnā rohe
 • Ko te hekenga nui katoa ko tō te tamariki e 5 tau ki te 10 tau te pakeke (kura tuatahi)
 • I te rā nei, he tokorua o ngā tamariki tokorima kāore e kaha ki te taetae ki te kura (e 40 ōrau).

I uia a Aotearoa e mātou he aha ōna whakaaro ki te taetaenga

I uia a Aotearoa e mātou mō te taetaenga, ā, koinei ngā putanga o tā mātou rangahau:

E noho ana tō te ākonga tamōtanga/tamōtanga nui i te kura hei take nunui mō te rima ōrau noa iho o ngā tāngata o Aotearoa. 

 • Me ka rua rā, ka roa atu rānei te tamaiti, te rangatahi rānei e tamō ana i ngā wiki e rua, ka tautapangia he tamōtanga harangotengote.
 • Heoi anō, tērā ētahi rerekētanga o ngā whakaaro o ngā tāngata o Aotearoa e pā ana ki tēnei mea te taetaenga pai me te taetaenga harangotengote, ā, e pā ana ki te nui o te mate nei. Ko tōna haurua e whakaaro ana me āhua kaha, me kaha rawa rānei te tamō (he roa atu i te rua rā i ngā wiki e rua), kātahi anō ka nui te mate. 

Kei konei ētahi kape o tā mātou rangahau

He aha i rā hua nui ai ngā rā kura katoa?

I Aotearoa nei, me taetae ake ki tētahi kura rēhita ko ngā tamariki katoa o raro iho i te 16 tau te pakeke, i ngā rā katoa, māna e māuiui ana.

E mōhio ana mātou tērā te herenga kikī o te kaha o te taetaenga me te ekenga o ngā taumata NCEA. (Puna: He Whakaaro Report: Relationship between attendance and attainment, 2020). E 90% te tūponotanga e ekea ai  te Taumata 1 o NCEA e te tauira Tau 11 e tae ake ana ki te kura i ngā rangi katoa. Ka tae ake i te haurua noa iho o ngā rā, ka heke ki te 20 ōrau.

He aha tēnei mea, te rite tonu o te taetae?

E mārama ai te ūnga o te ākonga ki ngā akoranga, me mārama te āhua o te taetaenga māori. Mā konei e āwhinatia ai ngā kura me Te Tāhuhu o te Mātauranga ki te tohatoha i ngā rauemi, i ngā tautokoranga ki ngā whaitua e hiahia nui ana kia āwhinatia. 

He rite tonu te taetaenga = he nui atu i te 90% o ngā rā, he iwa rā rānei ki te kura i te rua wiki.

Nāwai i kino, kātahi ka kino kē atu ki te kore te tamariki e kaha ki te taetae ki te kura:

 1. He rite tonu te tamō = he nui atu i te 80%, tae atu ki te 90% o ngā rā, arā e 8-9 rā ki te kura i te rua wiki 
 2. He kaha te tamō = he nui atu i te 70%, tae atu ki te 80% o ngā rā, arā e 7-8 rā ki te kura i te rua wiki 
 3. He kaha rawa te tamō = he 70%, he iti iho rānei, o ngā rā, arā e 7 rā ki te kura, iti iho rānei, i te rua wiki.

Kia kotahi te Ū ki te Ako - te Rautaki mō te Taetae Atu me te Ū Pai

Ka whakatakoto tā mātou Rautaki mō te Taetae Atu me te Ū Pai i ō mātou paenga, arā, kia rite tonu te taetae a te tamariki ki te kura. Ka whakatakoto hoki i ngā whakaarotau 13 e whakaaro ai mātou ka tino whakapiki i te taetaenga. 

He hapori kotahi tātou, ā, he mahi tā tēnā, tā tēnā hei tautoko i ā tātou tamariki kia tatū ai, kia ū ai, kia eke ai i te poutama huarewa.

Kua oti i a mātou he whāinga te whakatau, he whakahirahira rawa nō tēnei mea, te taetaenga

Hei te tau 2026, e hiahia ana mātou kia tutuki ēnei whāinga: 

 1. Kia nui atu ngā tamariki he rite tonu te taetaenga (arā e 9 rā i te rua wiki) – ki te 75%
 2. Kia tokoiti iho ngā tamariki e kaha ana ki te tamō (arā e 8 rā i te rua wiki) – ki te 4%
 3.  Kia tokoiti iho ngā tamariki e tino kaha ana ki te tamō (arā e 7 rā, iti iho rānei, i te rua wiki) – ki te 3%.

Koinei ngā mahi a mātou tahi ko ngā kura kia eke ai ngā whāinga: 

 1. Ka mahi tahi ngā pūtahi kāwanatanga hei hiki i ngā taumahatanga kia taetae atu ai te tamariki ki te kura
 2. Ka whakamāramatia ki ngā hapori ngā kawatau mō te taetaenga, me te whakamōhio anō i ngā mātua ka tamō ana te tamariki, me te whai anō i te take, ā, oti noa
 3. Ka whakaritea he wāhi hāneanea mō ngā tamariki katoa
 4. Ka āta here i te taura here i ngā kura, ngā mātua me ngā whānau
 5. Ka arongia ngā take hapori huhua, ngā take whānau huhua e pā ana ki te āheinga, me te hiahia hoki ki te haere ki te kura.

Ko ēnei ngā whakaarotau tuatahi hei arotahitanga mā mātou: 

 1. Ka whakapakaritia ngā ākonga me ō rātou whānau kia ū ai ki ngā akoranga
 2. Ka whakapakaritia ngā mahi a ngā kura kia tahuri mai ai te ākonga
 3. Ka whakapakaritia ngā kaiwhakakaha pūnaha, ngā kaitautoko pūnaha hoki kia tahuri mai ai te ākonga 
 4. Ka kaha atu te mahi tahi a ngā pūtahi kāwanatanga hei turaki i ngā ārai kia mau ai, kia ita ai

Pānuitia ētahi atu kōrero mō te Rautaki mō te Taetaenga Atu me te Ū Pai

He aha ā mātou mahi i te wā nei?

Kia whakaputaina rawatia iho te rautaki, koinei ā mātou mahi tuatahi: 

 1. Ka whakarewaina te kaupapa ā-motu mō te tukutuku kōrero 
 2. Ka tukutuku kete āwhina ki ngā kura kia pai ai te āta whakahāngai i ngā pānui ki ō rātou hapori
 3. Ka tautoko i ētahi mahinga ā-rohe, he mahinga whāiti tonu e tautoko ana i te whakapaitanga o te tamōtanga nui, o te tamōtanga roa.

He rangahau mō te taetaenga